Референца

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА ИЗВЕДЕНИ ОБЈЕКТИ И ЗАДОВОЛНИ ИНВЕСТИТОРИ

  1. Макпетрол АД Скопје
  2. Некстсенс ДОО Скопје
  3. Фени Индустри АД Кавадарци